INNOVA 2.0G AT

toyota innova

GIẢM 25 TRIỆU+ 1 NĂM BẢO HIỂM
HOẶC BỘ FULL PHỤ KIỆN TRỊ GIÁ 40 TRIỆU

INNOVA 2.0 V AT

TOYOTA INNOVA 2.0V

GIẢM 25 TRIỆU+ 1 NĂM BẢO HIỂM
HOẶC BỘ FULL PHỤ KIỆN TRỊ GIÁ 40 TRIỆU+1 NĂM BẢO HIỂM TOYOTA

INNOVA 2.0E MT

TOYOTA INNOVA

GIẢM 25 TRIỆU+ 1 NĂM BẢO HIỂM
HOẶC BỘ FULL PHỤ KIỆN TRỊ GIÁ 40 TRIỆU+1 NĂM BẢO HIỂM TOYOTA